Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu          
Adres: ul. Budowlanych 68; 32-600 Oświęcim; tel.: (0-33) 8423123; e-mail.: sp9@eduoswiecim.pl
               


.: Menu :.
.: Aktualności :.
STRONA GŁÓWNA
WYDARZENIA
ZAPISY DO KLASY 1
ZAPISY DO GIMNAZJUM
INFORMACJE
RAPORT EWALUACYJNY
SZEŚCIOLATEK
RADA RODZICÓW
PODRĘCZNIKI
GABINET PEDAGOGA
LOGOPEDA
PLAN LEKCJI
ZASTĘPSTWA
.: O szkole :.
Z ŻYCIA SZKOŁY
SZKOŁA W RUCHU
NASZE CERTYFIKATY
DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
PROJEKT Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III
PROJEKTY EDUKACYJNE
HISTORIA SZKOŁY
PATRON SZKOŁY
KADRA PEDAGOGICZNA
ŚWIETLICA SZKOLNA
SPACER PO SZKOLE
BIBLIOTEKA
DOKUMENTY SZKOLNE
RAPORT EWALUACYJNY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
.: Dla uczniów :.
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
OSIĄGNIĘCIA I-III
OSIĄGNIĘCIA IV-VI
SPORT W SZKOLE
KONTAKT

 

"Razem możemy tak wiele uczynić
dla pokoju, dla sprawiedliwości,
dla bardziej ludzkiego
i braterskiego świata"
/Jan Paweł II/Pragniemy tą drogą przybliżyć Państwu najważniejsze wydarzenia w dziejach szkoły, a także przedstawić jej pracowników i uczniów. Można tutaj również wyszukać wszelkiego rodzaju informacje o naszej aktualnej działalności.Zapraszamy więc - nie tylko wytrawnych Internautów - do odwiedzin strony, życząc satysfakcjonującej lektury.

  

  

  


    

  wysoko wykwalifikowaną kadrę i wysoki poziom nauczania potwierdzony egzaminami po klasie VI
  fachową opiekę pedagogiczną
  wszechsronny rozwój każdego wychowanka
  ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych
  atrakcyjne zajęcia świetlicowe
  opiekę pielęgniarską
  doradztwo metodyczne

  dwiema nowoczesnymi pracowniami komputerowymi
z dostępem do internetu
  atrakcyjnie wyposażonymi salami lekcyjnymi
  multimedialną biblioteką szkolną
  salą gimnastyczną
  gabinetem pedagoga szkolnego
  gabinetem lekarskim
  boiskami sportowymi
  salą zabaw wyposażoną w ramach projektu rządowego "Radosna Szkoła"
  sklepikiem szkolnym
  świetlicą szkolną
  stołówką

  wychowanie
  opiekę nad dziećmi
  rozwój inteligancji emocjonalnej
  kontakty ze środowiskiem
  współpracę z rodzicami i różnymi instytucjami
  działania ekologiczne

  Szkoła Odkrywców Talentów
  Uczestnik Klubu Przodujących Szkół
  Szkoła z klasą
  Szkoła uczy myśleć
  Szkoła bez przemocy
  Spring Day in Europe 2006
  Spring Day in Europe 2005
  Spring Day in Europe 2004
  Spring Day in Europe 2003

  

  

  

  


.: Logo szkoły :.
SP 9 Oświęcim
im. Orędowników Pokoju
.: Nasze certyfikaty :.
Fotografie: Renata Wilk
<<<-- Powrót na stronę główną
Stronę aktualizują:
Joanna Sułkowska; Anna Stanik; Piotr Kazanowski